Publicada al BOE una nova línia d'ajudes directes, dotada amb 7.000 milions d'euros, que hauria de facilitar el pagament de despeses fixes i deutes als sectors més perjudicats per la pandèmia

Avui s’ha publicat al BOE Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19.

Aquesta disposició, aprovada el divendres en un Consell de Ministres extraordinari, contempla la injecció de 11.000 milions d'euros, dels quals 7.000 milions es destinaran a ajudes directes, i l'ampliació de la moratòria concursal fins a final d'any per a respondre de manera anticipada a possibles problemes de solvència a causa de l'allargament de la crisi sanitària

Gairebé 100 sectors seran beneficiats: des del tèxtil, transport, alimentació, hotels i fins a esports, viatges i oci

En total, gairebé 100 sectors de diferents activitats podran beneficiar-se d'aquestes ajudes, entre elles els d'alimentació i begudes; hostaleria, restaurants; joieries, bijuteries; manufacturer; comerç a l'engròs i minorista; transport aeri, terrestre; manteniment aeronàutic; serveis auxiliars; esports; oci i viatges. Consulti aquí la llista. A més, s'inclou el transport per taxi, l'edició de periòdics, les activitats dels gimnasos, l'elaboració de gelats i la fabricació d'explosius, entre altres.

 

L'objectiu d'aquest Reial decret llei és múltiple, segons el BOE, és “protegir el teixit productiu fins que s'aconsegueixi un percentatge de vacunació que permeti recuperar la confiança i l'activitat econòmica en els sectors que encara tenen restriccions; evitar un impacte negatiu estructural que llastri la recuperació de l'economia espanyola; protegir l'ocupació en els sectors més afectats per la pandèmia; i actuar de manera preventiva per a evitar un impacte negatiu superior sobre les finances públiques i els balanços del sistema financer”

A més, el document aclareix que les ajudes no són per a empreses que eren inviables abans de l'esclat de la pandèmia, sinó de “una forma d'inversió en favor de la recuperació i creixement d'aquelles empreses que, malgrat travessar dificultats financeres, resulten viables per disposar d'un pla a mitjà termini factible i un model de negoci idoni”.

Quatre línies d'actuació

El paquet de 11.000 milions d'inversió pública s'articula entorn de quatre línies d'actuació, concreta: tres fons addicionals per a finançar ajudes directes, reestructuració de balanços i recapitalització d'empreses i la pròrroga de moratòries fiscals i concursals.

La primera, d'ajudes directes a autònoms i empreses, amb una dotació de 7.000 milions, cerca reduir l'endeutament subscrit a partir de març de 2020 i les activitats del qual s'hagin vist afectades pel Covid. La seva gestió recaurà sobre les comunitats autònomes.

Tindran caràcter finalista, és a dir, s'empraran per a satisfer el deute i realitzar pagaments a proveïdors i altres creditors, financers i no financers, així com els costos fixos per exemple, relatius al subministrament d'energia i al cost de canvi de potència, incorreguts pels autònoms i empreses considerats elegibles, prevalent la reducció del nominal del deute amb aval públic, sempre que aquests deutes s'hagin reportat a partir d'1 de març de 2020 i procedeixin de contractes anteriors a l'entrada en vigor d'aquest Reial decret llei.

Descarregueu-vos el Reial Decret