Política de privacitat

AVIS LEGAL:

Aquest web pertany al GREMI D'HOSTALERIA DE L'ANOIA, GHITA, amb CIF  G08758310 i que té la seva seu social al Centre d’Innovació Anoia, c/ dels Impressors, 12 – Polígon Riera de Castellolí, 08788 Vilanova del Camí

Desenvolupa l' activitat de associació sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica i que es regeix per uns estatuts dipositats en  al Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, 

PROTECCIÓ DE DADES

Mitjançant el present Avís Legal i d'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'empresa avisa els usuaris de la seva política de protecció de dades, perquè aquests determinin lliure i voluntàriament si desitgen facilitar les dades personals que li puguin requerir amb ocasió de la subscripció o alta en alguns dels serveis oferts. Excepte en els camps en què s'indiqui el contrari, les respostes a les preguntes sobre dades personals són voluntàries. Les dades personals recollides seran tractades de forma secreta i confidencial i la seva recollida té com a finalitat la gestió i prestació dels serveis oferts per l'Empresa en el Portal en cada moment. Els usuaris accepten que les dades personals facilitades puguin ser objecte de tractament en fitxers automatitzats titularitat i responsabilitat de l'empresa. Els usuaris poden exercir el seu dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a: GHITA, Centre d’Innovació Anoia, c/ dels Impressors, 12 – Polígon Riera de Castellolí, 08788 Vilanova del Camí. Incloent còpia del seu DNI o document identificatiu equivalent.

LLEI APLICABLE

Aquestes Condicions Generals es regeixen per la llei espanyola. Per a qualsevol controvèrsia que pugui derivar-se de l'aplicació dels serveis o interpretació o aplicació de les Condicions Generals, l'Empresa i els usuaris, amb renúncia expressa al seu fur propi, es sotmeten al dels Jutjats i Tribunals d'Igualada