Qui som

El Gremi d'Hostaleria i Turisme de l'Anoia, GHITA, és una associació sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica i que es regeix per uns estatuts dipositats al Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.

Qui ens representa?

L’Assemblea General, la Junta Directiva i la Presidència són els òrgans de govern de l’associació que exerceixen la representació, la gestió i l’administració de l’entitat. Les persones que regeixen l’associació s’elegeixen mitjançant sufragi lliure, directe i secret.


Els càrrecs no poden ser remunerats.


Treballarà per unes bones relacions i cooperació amb altres col·lectius i entitats tant comarcals com provincials.