La Diputació de Barcelona presta suport tècnic i econòmic a més de 200 municipis en matèria de seguretat alimentària

. Demà, 7 de juny, es commemorarà el Dia Mundial de la Seguretat Alimentària

. La Diputació de Barcelona col·labora amb els ajuntaments de la demarcació en el control oficial dels establiments i en el foment de les pràctiques correctes d'higiene en la manipulació d'aliments.

. Segons dades de la Diputació, més del 80% dels establiments on s’han efectuat controls compleixen la normativa pel que fa a les pràctiques de manipulació dels aliments.

L’any 2018 la Diputació de Barcelona ha prestat suport tècnic directe a 155 municipis de la demarcació, menors de 20.000 habitants, on s’han realitzat 2.200 visites de control oficial. També s’ha donat suport econòmic a 72 municipis per desenvolupar les seves competències en matèria de seguretat alimentària.

D’altra banda, des de la Diputació de Barcelona es treballa intensament pel foment de les pràctiques correctes d'higiene en la manipulació d'aliments amb l’organització de diferents cursos de formació arreu del territori. L’any passat es van organitzar 62 edicions de sis cursos diferents impartits en 39 municipis de la demarcació. En total es va formar a 1.300 persones que treballen com a manipuladors d’aliments en el sector minorista.

La Diputació de Barcelona també exerceix una funció de coordinació i impuls de la millora dels serveis que presten els ajuntaments. Amb aquest objectiu, des de fa 10 anys s’organitzen els Cercles de comparació intermunicipal de Seguretat Alimentàriaen els quals participen 41 municipis que corresponen al 50% de les poblacions majors de 10.000 habitants, i on viuen el 75% dels habitants de la demarcació de Barcelona.

En el marc d’aquests cercles s’analitza l’evolució de l’activitat de control que porten a terme els ajuntaments, així com els resultats. En aquest sentit, en el conjunt dels municipis participants es van efectuar un total de 13.640 visites de control oficial a establiments minoristes i de restauració. Més del 80% dels establiments compleixen la normativa pel que fa a les pràctiques de manipulació dels aliments.

La celebració demà, per primer cop, del Dia Mundial de Seguretat Alimentària és una oportunitat per conscienciar a tots els interlocutors de la cadena alimentària sobre la importància de garantir els nivells de seguretat i qualitat desitjats amb l’objectiu final de protegir la salut de les persones. De la mateixa manera que ho és per conscienciar la població de què per prevenir toxiinfeccions alimentàries és important respectar unes normes d’higiene durant la preparació i la conservació dels menjars, que ajuden a garantir que els aliments siguin segurs.