El Ministeri de Treball confirma un acord que incrementarà la quota mínima de les persones en règim especial d'autònoms un 1,25% el 2019.

En total els autònoms persones físiques pagaran al mes 283,3 euros mensuals de quota si cotitzen per la base mínima. En el cas dels autònoms societaris, la base mínima pujarà l'any que fins als 1.214,08 euros mensuals.

Per acordar la pujada de tipus i base, s'ha pactat incrementar el tipus de cotització de manera esglaonada;

− En 2019 serà del 30%
− El 2020 serà de 30,3%
− I, en 2021 serà del 30,6%. En 2022 el tipus serà el fixat de manera definitiva.

La pujada de cotització pactada per 2019 també comporta millores en la protecció dels autònoms, ja que es millora l'accés a la prestació per cessament d'activitat, flexibilitzant els requisits actuals i ampliant la durada de la prestació. Així mateix, les persones en règim especial d’autònoms tindran dret a cobrar la prestació per accident de treball o malaltia processional des del primer dia de baixa.


A més, no pagaran la quota de Seguretat Social a partir del segon mes de baixa per malaltia o incapacitat temporal fins al moment de l'alta i les dones autònomes, dins dels 24 mesos posteriors a la prestació de baixa per maternitat, gaudiran d'una tarifa plana de 60 euros al mes durant 12 mesos sense necessitat de cessar prèviament en la seva activitat.


Pel que fa a la tarifa plana actual de 50 euros al mes, pujarà fins als 60 euros al mes, mantenint-se després dels 12 primers mesos les bonificacions posteriors actuals de la tarifa plana. Els beneficis d'aquesta tindran accés als mateixos drets i prestacions.


Esperem que la informació facilitada hagi estat del seu interès.