El turisme es postula com a nou motor econòmic a l'Anoia

És la comarca barcelonina on creix més l’ocupació en el sector

 

Un altre estudi elaborat també per la Diputació de Barcelona, a través de la marca turística Paisatges de Barcelona, assenyala que els turistes que visiten l’Anoia per tots i altres motius, tornen a casa seva amb un alt índex de satisfacció. Els visitants posen un 8,6 de nota a la seva estada. Un notable alt per al turisme de l’Anoia. Un àmbit que en els darrers anys s’està perfilant com un potencial motor econòmic del territori.

Segons dades de l’Informe sobre “Activitat turística de la Destinació Barcelona”, elaborat per Turisme de la Diputació de Barcelona i que recull dades de l’any 2016, el turisme rural té una forta presència a l’Anoia amb el 30% de l’oferta de la demarcació, seguit de la comarca del Moianès (29%) i Osona (17%). La comarca amb més presència però és l’Alt Penedès, amb el 39%. D’altra banda, l’Anoia és la comarca on ha crescut més el nombre d’assalariats en aquest sector (13,9%), seguida del Berguedà i el Baix Llobregat.

 

 

 

 

Els indicadors d’oferta de l’activitat turística a l’Anoia augmenten un 6,6 % en places d’allotjament hoteler i es mantenen en càmpings i turisme rural. De nou, augmenten considerablement els habitatges d’ús turístic (HUT) en un 18,4 %, fet que suposa 34 places noves en nombres absoluts.

El perfil del turista de l’Anoia és una persona d’entre 35 i 44 anys (30,3 %) i que majoritàriament és un home (66,4 %) que procedeix principalment del territori català (44,7 %) disminuint un 14 % respecte de l’any passat i, d’aquests, un 12,6 % són de la regió metropolitana.

Els turistes que provenen d’altres països, tant d’Europa com de la resta del món, representen un 33,1 % del total de turistes de la comarca. Així, d’Europa destaquen les nacionalitats francesa, anglesa, alemanya i italiana, amb un percentatge de mercat mínimament rellevant per part dels francesos, amb un 15,4 %.

La despesa a la comarca registra xifres més baixes que la mitjana de l’entorn de Barcelona (total de comarques menys el Barcelonès). El total de l’allotjament per persona i nit és de 41,7 € mentre que la despesa durant l’estada per persona i nit se situa al 40 %, un 18 % més que l’any passat.

En relació amb el comportament del turista, el 42,7 % visita la destinació acompanyat de la família, ja sigui només amb la parella (24,6 %) o també amb els fills (18,1 %). En el transport destaca el fet que set de cada deu es desplacen fins a l’Anoia amb cotxe o moto propi i el 22 % en avió.

La principal motivació per visitar la comarca són les vacances i/o oci (55,7 %) i la motivació professional representa el 31,2 % del total. L’allotjament més utilitzat a la destinació és l’hotel amb el 56,5 %, però el turisme rural també és important (23,1 %); el segueix el càmping (18,2 %).

Quant a la repetició de la visita, un de cada dos turistes és la primera vegada que la visiten, de manera que és un viatge de descobriment per a la majoria. Però destaca el 26 % que és la quarta visita o més que fa. La mitjana és de 3,2 visites.

El nombre de nits que els turistes s’estan a l’Anoia se centra principalment entre 1 i 3 nits (75 %) i l’estada mitjana en 3,6 nits, 1,2 menys que la mitjana de l’entorn de Barcelona. Les fonts d’informació més utilitzades per a la cerca de la destinació són principalment Internet, xarxes socials i blogs (33,7 %), i la recomanació de familiars, amics i coneguts també representa un percentatge important (35,2 %).

Els ítems de la destinació més valorats pels turistes que visiten l’Anoia són el caràcter i l’amabilitat de la gent i l’entorn natural amb un 9,1 sobre 10, seguit de la seguretat ciutadana amb 8,9. La valoració global de l’estada a la destinació és d’un 8,6, nota 0,4 punts per sobre de la mitjana obtinguda a l’entorn de Barcelona.

En global, l’entorn de Barcelona (comarques de Barcelona menys el Barcelonès) va rebre durant el 2016 un total de 4.704.308 viatgers, dels quals, el 83,2 % es van allotjar en establiments hotelers, el 14,4 % ho va fer en càmpings i només el 2,4 % en establiments de turisme rural.

 

 

 

El nombre de viatgers que van visitar les comarques barcelonines ha crescut més d’un 16 % respecte del 2015, sobrepassant els 4,7 milions de turistes. Pel que respecta a les pernoctacions, l’entorn de Barcelona ha registrat aquest 2016 un volum de 13.552.213 nits, amb un augment del 7,3% respecte el 2015.

Per comarques, el Maresme és la comarca de l’entorn de Barcelona amb major nombre de viatgers el 2016 (1,2 milions), seguida del Baix Llobregat (poc més d’1 milió). A major distància es troben el Vallès Occidental (517 mil), el Garraf (374 mil), el Vallès Oriental (278 mil) i el Berguedà (137 mil). Amb menys de 100 mil viatgers, es troben les comarques d’Osona (51 mil) i l’Alt Penedès (12 mil).

De les comarques restants: Anoia, Bages, i Moianès no hi ha dades per a l’any 2016, tot i que s’estima que han rebut conjuntament uns 250 mil viatgers.

L’Informe anual de l’activitat turística a la Destinació Barcelona 2017 és el principal recull anual dels indicadors de turisme a la demarcació, realitzat pel Laboratori de Turisme de la Diputació de Barcelona.

Les principals novetats d’aquesta edició són, per una banda, la incorporació de les noves tipologies d’allotjament en l’oferta turística (apartaments turístics i habitatges d’ús turístic), que permet realitzar una anàlisi de l’estructura de l’allotjament molt més realista; i per altra banda, l’ampliació de l’apartat de l’estudi del turista amb un major nombre de variables per tal de conèixer millor el seu comportament quan visita la nostra destinació.

Font: AnoiaDiari