La Diputació de Barcelona lliura a Òdena el projecte de consolidació de la torre de l'Homenatge

La Diputació de Barcelona ha lliurat a l’Ajuntament d’Òdena el Projecte executiu de consolidació del basament de la torre de l’Homenatge. La torre del castell d’Òdena té els seus orígens al segle XIII i està declarada Bé Cultural d’Interès Nacional.

El castell, que es troba situat sobre un tossal de guix, presideix la població amb la torre de defensa vigilant, com a principal resta del que va ser el poble murallat. Símbol del municipi, en resten, a part de la torre, part de les línies de defensa i alguns antics habitatges.

La Diputació va restaurar la torre el 1986, i el 2003 va consolidar la cara nord del basament. El projecte que avui es lliura és una continuació de les obres portades a terme el 2003 per evitar la degradació del terreny rocós on s’assenta  la torre, format en gran part per guix.

Els estudis previs i el projecte bàsic i executiu han estat dirigits pel Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la corporació i han tingut un cost de 20.000 €. El pressupost previst per al projecte és de 160.000 €.