L'Anoia passa dels 118.000 habitants per primera vegada a la història

L’Anoia ha passat per primera vegada en la seva història dels cent divuit mil habitants, passant a tenir-ne 118.405, segons les dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya. Es tracta d’un miler de persones més en relació al 2016.

La població resident a Catalunya és de 7.496.276 persones, 47.944 habitants més que un any enrere i consolida la tendència de creixement iniciada l’any anterior. El component principal del creixement de la població el 2016 ha estat el saldo migratori amb l’estranger (estimat en 38.371 persones), seguit d’un creixement natural de 5.684 persones (68.973 naixements menys 63.289 defuncions) i un saldo migratori amb la resta d’Espanya positiu de 3.889 persones.

La població ha crescut a 26 comarques, i ha disminuït a 16. Les comarques que han crescut més han estat el Baix Penedès (12,5‰), el Gironès (11,1‰) i el Barcelonès (9,5‰). D’altra banda, l’Alt Urgell (-10,2‰), el Baix Ebre (-9,9‰) i la Ribera d’Ebre (-9,1‰) han estat les que han perdut més població en termes relatius.

El saldo migratori amb l’estranger és el component que ha aportat creixement a un major nombre de comarques (un total de 33).

Un 17,7% de jubilats

El procés d’envelliment continua, com a resultat de la combinació d’una natalitat baixa i una esperança de vida alta, i des de l’any 1995 a Catalunya hi ha més població major de 65 anys que població menor de 15 anys. A l’Anoia hi ha actualment 20.967 persones amb més de 65 anys, la qual cosa suposa el 17,7% del total de la població, per sota de la mitjana del país.

A Catalunya i ha 117,5 persones majors de 65 anys per cada 100 menors de 15 anys (índex d’envelliment). El percentatge de població de 65 anys i més ha passat del 18,5% el 2016 al 18,6% el 2017. L’envelliment de la població presenta diferències importants en el territori. A la Terra Alta hi ha un 29,1% de jubilats. En canvi, a la Vall d’Aran, en són el 13,9%, i al Gironès, el 15.1%.