Els turistes posen un 8,6 a l'Anoia segons un informe de la Diputació

Amb tot, les dades de l’Informe no són oficials i s’han extret de la marca Paisatges de Barcelona

Home, d'entre 35 i 44 anys i català, acompanyat de la família, viatja en cotxe. Aquest és el perfil del turista que visita l'Anoia. Un turista que posa les millors notes al caràcter i amabilitat de la gent, l'entorn natural i la seguretat. La nota global és de 8,6, un notable alt. Aquestes dades es desprenen de l'Informe sobre l'activitat turística de Barcelona, que també assenyala que l'Anoia significa el 9% del turisme rural de la demarcació que comprèn les comarques barcelonines, exceptuant el Barcelonès i la capital catalana.

El perfil del turista que visita l'Anoia és el d'una persona d'entre 35 i 44 (un 30,3% del total). Un 66,4% són homes. El 42,7% visiten l'Anoia acompanyats de la seva família, ja sigui només amb la parella (24,6%) o també amb els fills (18,1%). Pel que fa al transport, un 70% es desplaça amb el seu propi vehicle. Les vacances i l'oci són el principal motiu pel qual visiten l'Anoia (55,7%) mentre que un 31,2% ho fan per motius professionals. L'hotel és l'allotjament més utilitzat (56,5%), seguit de prop pel turisme rural (23,1%) i, finalment, el càmping (18,2%). Amb tot, totes les dades referents a pernoctacions de l'Anoia no són oficials, sinó que s'han extret de les dades de Paisatges de Barcelona.

Pel que fa a la seva procedència, la majoria procedeixen del territori català (44,7%), un percentatge que ha baixat considerablement respecte al 2015 (58,7%). D'aquests, una tercera part aproximadament procedeixen de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Cal assenyalar que els turistes que provenen d'altres països, tant d'Europa com de la resta del món, representen un 33,1% del total. D'aquest bloc, destaquen els turistes francesos, anglesos, alemanys i italians.


Un de cada dos turistes visiten l'Anoia per primera vegada, tot i que cal destacar que, dels que repeteixen, un 26% ho han fet quatre o més vegades. 


Els turistes fan una despesa mitjana de 41,7 euros per nit. S'informen a través de les xarxes a Internet i els blogs especialitzats (33,7%) i també a través del boca-orella, amb un significatiu 35,2%. Durant el 2016 els habitatges d'ús turístic van créixer un 18,4% respecte al  2015, amb unes 34 noves places. Cal destacar que l'Anoia és la comarca on ha crescut més l'ocupació en aquest sector, amb un increment del 13,9% respecte al 2015.