Igualada va millorar els seus indicadors de reciclatge l'any 2016

Els nivells de reciclatge de la ciutat d’Igualada continuen millorant i, segons ha explicat
aquest dimecres, 25 d’octubre, el tinent d’alcalde de Qualitat Urbana, Jordi Pont, ho
fan “a bon ritme, incrementant els percentatges de recollida selectiva i reduint el rebuig
de manera continuada des del 2014”.

El 2016 la generació de residus per càpita es va situar en els 1,39 quilos per habitant i
dia –el 2015 aquest indicador era d’1,45 quilos per habitant i dia–, trencant d’aquesta
manera la barrera dels 1,40 quilos per habitant i dia, situant-se per sota de la mitjana
comarcal –1,44 quilos per habitant i dia– i molt a prop de la mitjana de Catalunya –1,36
quilos per habitant i dia–.

La generació total de residus a la capital de l’Anoia va ser de 19.769 tones, baixant per
primera vegada, des de l’any 2005, de les 20.000 tones. D’aquestes, però, 14.402
tones corresponen a la fracció resta o rebuig, que encara suposa un 72,85% dels
residus generats. Pont apunta, per això, que “malgrat que el 2016 es van reduir
notablement les 15.330 tones que s’havien recollit el 2015, encara hi ha molta feina a
fer per millorar en aquest apartat, en aquesta línia treballem”.

Jordi Pont, durant l’explicació sobre les dades de reciclatge.

Pel que fa a la recollida selectiva total, el 2016 es va arribar al 27,15% –l’any 2015
havia estat del 25,35%–, lluny encara de l’objectiu del 50% previst per a l’any 2020 per
l’Agència de Residus de Catalunya, tot i que segons Pont “s’avança en la bona línia”.
En les quatre fraccions de recollida selectiva, orgànica, envasos lleugers, vidre i paper
i cartró, han augmentat les tones recollides, així com a les altres fraccions recollides
selectivament, com són residus d’aparells elèctrics i electrònics, piles, fluorescents,
olis, o fustes, entre altres.

A partir de les campanyes dirigides a l’àmbit comercial des del departament municipal
de Medi Ambient l’any 2016 i especialment el 2017, com les d’envasos lleugers i vidre
dirigides al sector HORECA o la de recollida d’orgànica porta a porta dels grans
productors, i amb la modificació de les ordenances fiscals pel que fa a les taxes per
recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus sòlids urbans, prevista
per a l’any 2018, es preveu que els índexs de reciclatge continuïn augmentant i la
generació de rebuig segueixi disminuint, com així ho mostren ja les dades preliminars
de l’any 2017.