La Unió Empresarial de l'Anoia demana diàleg i consens entre els governs

La Unió Empresarial de l’Anoia (UEA), com a associació apolítica, sense afany de lucre i de caràcter multisectorial que agrupa a les organitzacions, gremis i empreses de diferents sectors empresarials de l’Anoia i comarques veïnes, i que té com a objectiu representar, defensar i promocionar els interessos econòmics, socials i professionals dels seus associats, manifesta:

– El seu rebuig total a la violència. L’entitat rebutja l’actuació policial que els ciutadans van patir diumenge passat, 1 d’octubre. L’entitat defensa els drets i les llibertats fonamentals de les persones, així com el respecte als drets humans.

– L’entitat advoca per la pau social en el si de les societats catalana i espanyola. Qualsevol crida a alterar-la és vista com una actitud que cal defugir. En aquest període temporal ignot, que es confia que sigui breu, qualsevol decisió ha de ser guiada per la serenor.

– La UEA fa una crida als estaments polítics perquè garanteixin l’estabilitat. L’entitat continuarà amatent a totes aquelles decisions o polítiques que tinguin incidència sobre l’activitat empresarial i vetllarà perquè les conseqüències d’aquestes afectin el mínim possible al desenvolupament del teixit empresarial, base del benestar social.

– L’economia anoienca ve d’uns anys molt durs marcats per una crisi econòmica de grans dimensions. Malgrat això, el teixit empresarial comarcal ha lluitat contra totes les adversitats i se n’ha sortit. La UEA es mostra confiada que aquesta voluntat per mantenir els llocs de feina dels treballadors continuarà marcant el dia a dia de les actuacions de cadascun dels seus associats.

– La UEA defensa la pluralitat de pensament tant en el seu propi si com en el conjunt de la societat. L’entitat acull multitud de pensaments i tarannàs, i tots conviuen en el seu si de manera pacífica i dialogant. Una riquesa que cal preservar.

– L’entitat és partidària del diàleg i el consens. Reclama l’existència d’un mediador entre els governs espanyol i català capaç d’assolir un acord beneficiós per a totes les parts. Així s’aconseguirà el cessament de l’actual clima de tensió i es garantirà el manteniment d’un sistema de convivència i organització política, econòmica i social.