Del 12 al 16 de setembre, inscripcions als nous cursos de català del Consorci per a la Normalització Lingüística

El CPNL ofereix més de 1.300 cursos de català per al setembre del 2022, de tots els nivells i a tota Catalunya

El Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) ofereix més de 1.300 cursos de català per al setembre del 2022, de tots els nivells. Majoritàriament, es tracta de cursos dels nivells inicials i bàsics, adreçats a persones amb cap o pocs coneixements de la llengua catalana. En total, es preveu una oferta formativa que supera les 28.500 places. Les persones interessades ja poden consultar-ne l'oferta detallada en el cercador de cursos del web del CPNL, que indica el nivell, la modalitat i el municipi de cada curs. A l’Anoia s’ofereixen una dotzena de cursos presencials, majoritàriament a Igualada però també a Capellades i a Vilanova del Camí, corresponents a les modalitats Inicial, Bàsic i Elemental. A banda, es poden cursar nombrosos cursos en línia d’aquests i altres nivells.


En conjunt, l'oferta del primer trimestre del curs 2022-2023 en la modalitat presencial és del 80 % del total dels cursos. A banda, el CPNL manté l'opció de cursar la modalitat virtual en directe, en què hi ha classes síncrones en línia, semivirtual, en què es combinen les sessions virtuals en directe amb el treball autònom de l'alumne, i la modalitat en línia, en què no hi ha horaris fixos.

La formalització de la inscripció serà entre el 12 i el 16 setembre. Concretament, els dies 12 i 13 s'habilitarà un torn d'inscripció preferent per als aprenents que hagin fet un curs al CPNL durant l'últim any. Entre el 14 i el 16 de setembre, s'obrirà el període de torn general per a tothom. La inscripció, que s'atén per ordre d'arribada, es podrà fer en línia a través de la plataforma d'inscripció i tràmits o presencialment a través de la xarxa de centres, serveis i oficines arreu del territori.

Del 5 al 9 de setembre es podran sol·licitar les proves de col·locació. Es tracta d'una forma de determinar els coneixements de català dels nous alumnes per poder-se matricular a un curs que s'adeqüi al nivell de llengua de cadascú. És un pas previ a la inscripció si no es disposa d'un certificat oficial de català o si no s'ha fet aquesta prova de col·locació en els últims dos anys.


Cursos del C2 en línia, semestrals i anuals


En aquesta inscripció del setembre, el CPNL oferirà uns 60 cursos del nivell superior (C2). Tots els cursos d'aquest nivell seran en línia, per tal de facilitar la gestió horària i l'autoaprenentatge de l'alumne.

Com a novetat, hi haurà dos formats diferents per fer el curs. D'una banda, l'anual, que consta de 90 hores i es farà al llarg del curs acadèmic i, de l'altra, el format semestral, que es podrà cursar de setembre a febrer, amb el mateix nombre d'hores però que requerirà una dedicació horària més intensiva de l'alumne. En ambdós casos es farà un examen final presencial que, en cas que l'estudiant el superi, atorgarà la titulació oficial.

Finalment, una altra novetat important és que s'amplia a tots els nivells el dret a una reducció del 50 o el 70 % de la matrícula. Se'n podran beneficiar les persones en situació de precarietat, pensionistes, de família monoparental o nombrosa o que tinguin una discapacitat reconeguda igual o superior al 33 %. En el cas dels cursos inicials i bàsic, el CPNL en manté la gratuïtat amb l'objectiu de garantir l'atenció a les persones amb menys coneixement de la llengua.

L'oferta diversa de cursos del CPNL permet desenvolupar les habilitats i estratègies necessàries per poder-se comunicar en català, tant en els usos orals més elementals com en els nivell de perfeccionament de la llengua oral i escrita, sempre amb l'objectiu de promoure i facilitar l'ús del català a tota la ciutadania i en tots els àmbits de la societat.