AJUTS PER A AUTÒNOMS, MICROEMPRESES I COOPERATIVES QUE TINGUIN ENTRE 1 I 5 PERSONES ASSALARIADES

L’objectiu és oferir suport a les empreses per al manteniment de l’ocupació i facilitar la seva digitalització o transició cap a l'economia verda
 

El programa “Ocupació + Transformació” del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat està dirigit a persones treballadores autònomes, microempreses i cooperatives, que tinguin entre 1 i 5 persones treballadores assalariades o sòcies treballadores i que adquireixin el compromís de mantenir tots els llocs de treball durant un mínim de 6 mesos.

L’empresa haurà de dur a terme, en el termini de 6 mesos des de la recepció de l’ajut, una actuació formativa que faciliti la transició de la seva activitat productiva cap a l’economia verda o l’economia digital.

Per sol·licitar l’ajut s’ha de tenir almenys un centre de treball a Catalunya i el volum de negoci anual de l’any 2020 no pot ser superior a 2 milions d'euros. A més, la data d’inici de l’activitat ha de ser anterior o igual a l’1 de desembre de 2020.

Les sol·licituds s’han de realitzar telemàticament fins al dia 27 de juliol, a les 15 hores

El pressupost d’aquesta convocatòria, que està finançada amb fons MRR (REACT-EU), és de 38,5 MEUR. L’import dels ajut és de 5.000 euros.