Convocatòria de subvencions de l'Ajuntament d'Igualada

L'Ajuntament d'Igualada convoca 3 línies de subvenció per a les empreses del municipi:

Línia A - subvenció per a empreses de creació recent 

https://bop.diba.cat/anuncio/3253822/convocatoria-per-a-la-concessio-de-subvencions-per-a-empreses-linia-a-subvencions-per-a-empreses-de-creacio-recent-ajuntament-d-igualada

Línia B - subvencions per ajudar a les empreses a la realització de plans estratègics en el seu procés de reorientació de l’activitat empresarial 

https://bop.diba.cat/anuncio/3254494/convocatoria-per-a-la-concessio-de-subvencions-per-ajudar-a-les-empreses-a-la-realitzacio-de-plans-estrategics-en-el-seu-proces-de-reorientacio-de-l-activitat-empresarial-linia-b-per-a-l-exercici-2022-ajuntament-d-igualada

Línia C -subvencions per ajudar als establiments comercials i de serveis a la renovació exterior dels seus establiments.

https://bop.diba.cat/anuncio/3253825/convocatoria-de-subvencions-per-a-empreses-linia-c-subvencions-per-ajudar-als-establiments-comercials-i-de-serveis-a-la-renovacio-exterior-dels-seus-establiments-ajuntament-d-igualada