Declaració com a BCIN de l'Abric Romaní i del Museu Molí Paperer

Aquest mes de maig el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya ha incoat dos expedients declarant Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) dos elements patrimonials de Capellades.

Així, en la categoria de Zona arqueològica, s’inclourà l’Abric Romaní i el conjunt arqueològic de la Cinglera del Capelló. En la categoria de Monument històric, el Museu Molí Paperer.

Incoar un expedient vol dir que es comença a fer els primers tràmits per a tirar endavant un procés, que serà la declaració d’aquests dos elements com a Bé Cultural d’Interès Nacional. Aquesta categoria de BCIN és una protecció legal dels béns més destacats del patrimoni cultural de Catalunya. Hi ha dues categories inferiors: el bé cultural d’interès local i l’espai de protecció arqueològica.