Es reprenen les visites guiades al Castell d'Òdena, després de restaurar façanes i el basament de la Torre

Les primeres visites seran gratuïtes en el marc de la Fira de la Baronia

Després de finalitzar les obres per preservar un dels elements patrimonials més destacats del municipi, l'Ajuntament d'Òdena reprèn de la mà d'Anoia Patrimoni les visites guiades al castell.

Les primeres seran gratuïtes i tindran lloc en el marc de la Fira de la Baronia el pròxim 30 de gener en tres sessions, a les 11h, 12h i 1h. La durada serà d'una hora i no cal inscripció prèvia. Posteriorment, les visites es realitzaran cada quart diumenge de mes a les 12h.

Al llarg de la visita, a més de conèixer els esdeveniments històrics de la fortalesa, s'explicaran les importants tasques de restauració i manteniment dutes a terme al Castell al llarg de 2021, amb l'objectiu de continuar treballant a mantenir en les millors condicions possibles un dels elements patrimonials més destacats del municipi, declarat Bé Cultural d'Interès Nacional.

Les obres van consistir, d'una banda, en la restauració i consolidació de les façanes i les muralles de l'extrem nord-est de la Torre de l'Homenatge. I de l'altra, en la construcció d'un mur de contenció per sustentar basament de la Torre, format d'un mur de pedra per la cara exterior i d'un mur de formigó armat per la part interior, amb una secció d'un metre de gruix de mitjana.

Les actuacions van comptar amb ajuts del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya i de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

La torre de defensa és la principal part del castell d'Òdena que encara es conserva en bon estat i que ha sobreviscut al pas del temps, i a l'enderrocament durant la Guerra Civil de 1462-72. És una construcció situada en el punt més feble de la defensa del castell, amb quatre pisos d'alçada, un dipòsit d'aigua a la planta baixa i està formada exteriorment per un políedre d'onze cares que formen una piràmide truncada. El sector de l'entrada es va alterar molt en època moderna per la construcció d'una bassa i d'una escala, tot i que una recerca arqueològica l'any 1985 va permetre recuperar-ne part del traçat del llenç defensiu.