La FIHRT, a la que pertany el GHITA, presenta Recurs Contenciós Administratiu a l'Ordre de Tancament de la Restauració

Divendres al migdia, la FIHRT, juntament amb diverses Federacions i associacions catalanes d’empresaris hostalers i del sector del joc, ha recorregut les mesures de tancament i sol·licitat la suspensió cautelar de la resolució de la Generalitat respecte als apartats 9 i 10 que fan referència als establiments de joc i de restauració.

EL TSJC s’haurà de pronunciar sobre la ratificació d’aquestes mesures. A l’auto d’avui no ho ha fet al no sol·licitar-ho l’advocacia de la Generalitat.

Les Federacions que han presentat el recurs són: Catalana de Càmpings, Intercomarcal d’Hostaleria, Restauració i Turisme, Hostaleria de les comarques de Girona i Hostaleria de Lleida. Així mateix, l’Associació Professional d’empresaris d’Hostaleria de Tossa de Mar.

El sector de la Restauració mostra la seva indignació i resignació veient com els seus establiments pateixen mesures restrictives tan greus com no poder atendre als seus clients a les seves terrasses i/o sales.  L’hostaleria catalana dóna ocupació a 210.000 treballadors I 80.000 autònoms, 780.000 families Altres empreses dels més diversos sectors amb molt menys treballadors i productivitat són agraciats amb avantatges per ubicar les seves seus corporatives o llocs de producció.

La restauració es sent maltractada i menyspreada pel Govern de Catalunya. Ens citen a Barcelona, un hora abans anul·len la reunió, i ens tornen a citar l’endemà per comunicar-nos el que ja ha sortit a la premsa el mateix matí. El Govern ens diu que ha fet un gran esforç econòmic i que estructuraran un pla d’ajuts. Mitja hora després, el President anuncia públicament la quantitat: 40 milions d’Euros.

Els hostalers estan patint la improvisació total a l’hora d’anunciar una mesura que entenen totalment desmesurada. Està comprovat que als bars i restaurants no és troba el focus de la pandèmia. No cal parlar de discriminació, entre la proporció dels índex i la proporció de les mesures a Espanya o a altres indrets com la República Txeca que ha establert unes mesures similars tenint uns índex de més del doble  que a Catalunya. Es tracta d’una mesura totalment desproporcionada que tampoc està clar quan temps pot durar. Haurien d’haver pres decisions més precises en lloc de prendre el camí fàcil tancant el sector. Des de Govern reconeixen la ineficàcia d’una mesura tan contundent insinuant que no és la millor manera de tombar la corba de contagis Covid-19.

QUÈ DEMANA LA FIHRT?

 • Sensibilitat per un sector que està patint com mai.
 • Forçar la formulació de noves propostes contundents, però més precises. Com per exemple, les que s’estan fent en algun país europeu.
 • Amb caràcter general, que s’assumeixin les despeses de mantenir les empreses amb estat latent i que es dissenyi una estratègia per reactivar el sector.

En concret al sector hostaler:

 • L’apartat important del costos laborals, amb la nova regulació dels ERTO’s. A diferència de l’estiu, està cobert el cost de la Seg. Social. Fins 31 gener de 2021. 
 • Als Ajuntaments, que suspenguin tots els pagaments de taxes i tributs municipals durant el 2020, 2021 i descomptes importants els propers 2022 i 2023.
 • A l’Agència Tributaria, que ajorni, sense interessos, els impostos pendents, que apliqui l’IVA superreduït, i que faci bonificacions fiscals a les noves contractacions i inversions.
 • Que es puguin ampliar els ICOS i els ICF, que s’ampliï el període de carència a un any i mig negociables i que es revisin els tipus d’interès a la baixa.
 • A la Generalitat, que suspengui totes les impostos i taxes i que faci un pla de rescat efectiu i ràpid així com un pla estratègic per a la recuperació. Pelr l'oci nocturn, el més castigat des de l’inici, una consideració proporcional.
 • Al Gobierno, un Pla de Xoc, que s'està demanant des de finals de juny a través de PIMEC TURISME, Entitat a la que pertanyen la majoria de les Entitats que hem signat el Recurs Contenciós-Administratiu.

En general:

 • Programa d’ajuda i tutorització per a l’adaptació tecnològica; automatització/ digital a les nostres empreses en el nou escenari post Covid-19.
 • Nova orientació turística
 • Ajudes amb sistema d’emissió de bons a la població per dispensar al nostre sector, allotjament i restauració.
 • Potenciar l’associacionisme empresarial com a eix vertebrador de l’activitat al territori.