Aguilar de Segarra i Vallbona d'Anoia ja disposen de Mapa del Patrimoni Cultural

L’Oficina de Patrimoni Cultural (OPC) de la Diputació de Barcelona ha lliurat els Mapes de Patrimoni Cultural d'Aguilar de Segarra i de Vallbona d'Anoia als respectius ajuntaments, fruit del corresponent conveni signat amb el municipi.

Amb aquest treball s’han inventariat a Aguilar de Segarra 159 elements del patrimoni cultural i natural del terme, dels quals el 81% corresponen a patrimoni immoble (edificis, conjunts arquitectònics, elements arquitectònics, jaciments arqueològics i obra civil), un 3% és moble (col·leccions, objectes i elements urbans), un 1% documental (fons documentals i d’imatges), un 12,5% immaterial (manifestacions festives, tradicions orals, música i dansa, costumari i tècniques artesanals) i un 2,5% natural (zones d’interès natural i espècimens botànics singulars).

Pel que fa a Vallbona d'Anoia s’han inventariat 180 elements del patrimoni cultural i natural del terme, dels quals el 79% corresponen a patrimoni immoble (edificis, conjunts arquitectònics, elements arquitectònics, jaciments arqueològics i obra civil), un 5% és moble (col·leccions, objectes i elements urbans), un 3% documental (fons documentals i d’imatges), un 6,5% immaterial (manifestacions festives, tradicions orals, música i dansa, costumari i tècniques artesanals) i un 6,5% natural (zones d’interès natural i espècimens botànics singulars).

L’OPC realitza des de fa més de 19 anys els Mapes de Patrimoni Cultural del municipis de la demarcació de Barcelona que ho sol·liciten. Actualment hi ha 168 municipis de la demarcació on ja s’ha realitzat el mapa i una vintena més es troben en procés de realització.