Nou de cada deu persones consideren que el turisme és beneficiós per a la seva comarca

Segons l'estudi realitzat per la Diputació de Barcelona "L'opinió ciutadana sobre el turisme a l'Entorn de Barcelona", que reflecteix la percepció que els ciutadans de les comarques de la demarcació, menys el Barcelonès, tenen sobre el turisme, nou de cada deu persones consideren que el turisme és beneficiós per al seu territori, i més d’un 64% cita l’aportació econòmica com el més positiu d’aquest sector. Igualment, el turisme és el segon sector més citat, després de la indústria, quan es demana quina activitat aporta més riquesa a la seva comarca.

Així mateix, dues de cada deu persones identifiquen el turisme com el sector econòmic que més riquesa aporta a la seva comarca, només per darrere de la indústria. A continuació, se situen altres sectors econòmics com els serveis, l’agricultura, la pagesia, la ramaderia i la mineria i el comerç, tots ells citats per menys d’un 10% dels entrevistats. Els més joves i els que treballen en el sector són els que més identifiquen el turisme com a peça clau de l’economia de la comarca.

Aportació econòmica i intercanvi cultural, aspectes més positius

Preguntats sobre el més positiu i negatiu sobre el turisme, la majoria (64,3%) cita l’aportació econòmica, l’intercanvi cultural (11,9%) i la coneixença al territori (6,8%) com els aspectes més positius.

Els més joves, aquells amb formació universitària i els residents fora de la Regió Metropolitana de Barcelona són els que més esmenten l’intercanvi cultural com al més positiu del turisme. En quan a les mencions al més negatiu, es reparteixen entre diversos aspectes de la convivència: aglomeracions (22,9%), el turisme de borratxera/de festa (14,6%), l’incivisme (11,5%), el vandalisme (5,9%), etc.

D’altra banda, entre els enquestats, hi ha un consens sobre la necessitat de continuar fomentant el turisme (85%).  A més, el 65,5% dels enquestats també estan d’acord que la seva comarca hauria d’atraure més turistes, prop del 40% creu que el turisme limita les activitats i l’espai públic de la gent que hi viu i el 34,7% pensen que s’està arribant al límit de la capacitat per poder absorbir el turisme a la seva comarca.

Els que pensen que cal continuar fomentant el turisme són àmplia majoria a tots els segments de població. Els crítics no arriben al 15% en cap segment de població, però són més entre les persones amb més formació i entre els que no tenen cap vincle professional amb el sector turístic ni s’han relacionat amb cap turista el darrer any.

A més, un 37,2% dels enquestats creu que el turisme limita les activitats i l’espai públic dels locals, especialment entre els joves, els més grans i els residents a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Preguntats sobre com valora la gestió que es fa del turisme a la seva comarca, gairebé la meitat té una opinió favorable i menys d’un 10% la critica. Els que tenen una opinió més favorable són els més joves, els estrangers, les persones amb un baix nivell d’estudis, els estudiants i els que han tingut alguna relació laboral amb el turisme o amb turistes.

Montserrat i Sitges, indrets més citats

En aquesta onada de tardor, Montserrat (19,9%) ha recuperat la primera posició per davant de Sitges (13,9),  preguntats sobre els indrets turístics de les comarques de Barcelona més citats fora de la capital catalana. D’altra banda, les respostes es distribueixen de forma molt heterogènia entre la resta d’indrets. El Montseny (3,7%), Calella (3,1%) i la Colònia Güell (2,7%)

Turisme de la Diputació de Barcelona, a través del Laboratori de Turisme (LABturisme), ha realitzat aquesta enquesta tipus Òmnibus, amb l’objectiu de fer un seguiment de la percepció que els ciutadans de l’Entorn de Barcelona tenen sobre el turisme a les seves comarques. El seguiment d’aquests indicadors, es realitza en dues onades, primavera i tardor. Aquesta enquesta fa referència a la tardor de 2018.