Calaf aprova les ordenances fiscals i el pla d'ordenació de recursos humans

El ple del mes d'octubre de Calaf, celebrat el passat dilluns, tractava com a punts principals l'aprovació de les ordenances fiscals i l'ordenació del personal de l'Ajuntament.

El govern que encapçala Jordi Badia va assolir que tiressin endavant ambdues propostes. En el primer cas, es proposava la modificació de tres ordenances respecte a l'any passat, dues de les quals eren tan sols correccions de text per adaptar-les a les correccions proposades a les noves ordenances de la Diputació de Barcelona. Montse Mases, regidora d'hisenda, exposava que "l'única modificació política que incorporarava la proposta d'ordenances fiscals del 2019, era la bonificació de l'impost de circulació per als cotxes clàssics en un 90%". Per a rebre aquest benefici fiscal, s'haurà de presentar una acreditació per part d'un club o entitat de vehicles històrics. El grup municipal de CiU va abstenir-se per tal de facilitar l'aprovació de les ordenances però va manifestar considerar la proposta insuficient.

"Caldria revisar a fons les ordenances relatives a l'activitat econòmica, a les activitats sedentàries com el mercat i a les fires i atraccions de Festa Major", va concretar Joan Caballol, portaveu convergent, que va proposar fer una revisió a la baixa de l'IBI. D'altra banda, GiC-VV va manifestar que continuarien amb el seu posicionament de no aprovar res de caràcter fiscal o de contingut econòmic. "Continuem esperant explicacions dels 4 milions que faltaven a l'Ajuntament quan van arribar, dels 2 milions de l'adjudicació de la piscina coberta, del milió d'euros que es deu a Aigües de Manresa i del perquè hem hagut de tornar subvencions que ens havíen donat per restaurar el castell de Calaf", va especificar Neus Aparicio per tal de no donar suport a la proposta presentada. Les ordenances es van aprovar amb cinc vots a favor de Junts per Calaf, dues abstencions de CiU i tres vots en contra de GiC-VV.

 

L'altre gran qüestió de l'ordre del dia era un pla d'ordenació de recursos humans pactat amb la representació sindical. CiU va considerar la proposta "poc seriosa" i de "maniobra electoral" i va alertar que podia "posar en risc els llocs de treball", ja que exigiria als treballadors fer un concurs oposició de funcionariat amb el perill de perdre la plaça. Tot i això, no s'hi van oposar i van abstenir-se. GiC-VV tampoc va estar d'acord amb com es plantejava aquesta ordenació, tot i que consideraven que la situació de precarietat i manca de funcionariat de l'Ajuntament de Calaf és irregular i cal resoldre-la. "Aquest procediment està mal plantejat, ja que hi ha una sentencia del Tribunal Suprem del 26 de setembre que considera que el personal dels ajuntaments és laboral indefinit no fix i per tant, això té unes conseqüències que ningú s'ha llegit", va exposar Aparicio. En aquest sentit, el GiC-VV va proposar ajornar el tema i va demanar un dictamen de l'organisme corresponent i un llistat descriptiu de llocs de treball per treballar-ho amb el comitè i aprovar-ho en un futur ple.

 

Al seu torn, l'alcalde, Jordi Badia, va recordar que això tan sols era una proposta d'inici d'un llarg procés "absolutament necessari" per donar resposta a la demanda plantejada pel comitè d'empresa i que no representava cap acord concret. "Només volem resoldre una situació irregular extrema i ho fem seguint els procediments legals i assessorats sempre per la Diputació i secretaria", va informar Badia. A més, també va aclarir que només es faran funcionaris aquells llocs de treball on la feina realment ho impliqui, en el cas per exemple de tècnics que redactin informes.