La recollida selectiva neta a les comarques de Barcelona s'incrementa un punt però es manté encara per sota de la mitjana catalana

El percentatge de la recollida selectiva neta de residus municipals a les Comarques de Barcelona s’ha situat en el 28,69 %, per sota de la mitjana de Catalunya, que és d’un 32%

El Maresme continua sent la comarca amb el percentatge més alt de recollida selectiva neta. Ha obtingut un 34,68 %, millorant respecte l’any passat (33,30%)

Una millora de la recollida selectiva a les ciutats i als municipis de més de 15.000 habitants, amb una elevada generació de residus, ajudaria a incrementar la mitjana de recollida selectiva de Catalunya i la de la pròpia demarcació 

El director de l’Agència de Residus de Catalunya, Josep Maria Tost, acompanyat de la directora dels Serveis Territorials del Departament de Territori i Sostenibilitat a Barcelona, Maria Mercè Santmartí, ha presentat avui les dades del 2017 de residus municipals a la regió metropolitana de Barcelona, que inclou l’Alt Penedès, el Baix Llobregat, el Garraf, el Maresme, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental
 
La recollida selectiva neta a les comarques de Barcelona s’ha incrementat un punt. S’ha situat en el 28,69 %, mentre que l’any 2016 va ser d’un 27,69 %. Aquesta xifra està per sota de la mitjana de Catalunya, que, segons el balanç actual, és d’un 32 %.
 
La comarca que més residus municipals ha recollit selectivament excloent els impropis presents continua sent elMaresme, amb un índex de recollida selectiva neta del 34,68%. Ha millorat respecte l’any passat, quan aleshores va ser d’un 33,30 %.
 
Per contra, trobem el Garraf, que continua amb l’índex més baix, que se situa al 25,40%. Així i tot, ha incrementat la recollida respecte quasi dos punts respecte l’any 2016, quan va ser d’un 23,45%. El Maresme, l’Alt Penedès i el Baix Llobregat superen la mitjana de tot Catalunya.
 
Generació de residus municipals
 
Pel que fa a la generació de residus municipals, l’any 2017 es van generar 2.335.563 t de residus municipals. La generació per càpita s’ha situat en 1,26 kg/hab./dia., per sota de la mitjana de Catalunya, que és d’1,34 kg/hab./dia.
 
La comarca que genera més residus per càpita és el Garraf, amb 602,19 kg/hab./any, i la que menys, el Vallès Occidental, amb 410,24 kg/hab./any. El Garraf, el Maresme i l’Alt Penedès se situen per sobre de la mitjana de Catalunya.
 
Municipis en el podi
 
Per municipis, els que més reciclen són Sant Esteve de Palautordera (Vallès Oriental) amb un 79,60 % d’índex de recollida selectiva neta; Matadepera (Vallès Occidental), amb un 74,60 %; Argentona (Maresme) amb un 69,58 %; Aiguafreda(Vallès Oriental) amb un 65,65 %; i Sant Antoni de Vilamajor (Vallès Oriental) amb un 65,49 %.
 
(Trobareu les dades a nivell municipal en els documents adjunts)

 

 

Recollida a les ciutats i als municipis urbans
 
S’observa que una millora de la recollida selectiva a les ciutats i als municipis urbans (entre 15.000 i 60.000 habitants), amb una elevada generació de residus, ajudaria a incrementar la mitjana de recollida selectiva de Catalunya i la de la pròpia demarcació.
 
Les cinc ciutats amb més població de Catalunya tenen la recollida selectiva neta següent: Barcelona, 29,8 %; l’Hospitalet de Llobregat, 23,23 %; Terrassa, 28,73%; Badalona, 26,47 %; i Sabadell, 32,08 %.
 
Un increment de la recollida selectiva neta als nuclis de població més importants de Catalunya tindria un efecte molt positiu en el conjunt de la recollida selectiva catalana.
 
Segons Tost, “la nova Llei de residus continuarà amb la política d’increment dels cànons”, que és la taxa que paguen els municipis per tona de fracció resta que destinen a l’abocador o a la incineració. D’aquesta manera, ha remarcat, “es produirà un increment especial per als ajuntaments que no compleixin amb els índexs de recollida selectiva, ja que  s’independitzarà la taxa del rebut de la brossa, que actualment està inclosa en altres rebuts, com l’IBI. El motiu és que els ciutadans han de saber el que paguen de rebut de la brossa, i així es podrà establir una taxa justa per premiar qui recicla i penalitzar qui no ho fa”.
 
Fracció orgànica
 
La fracció orgànica representa en pes gairebé un 40% dels residus municipals. És la major part del que llencem. Més que el paper, que representa un 11,7 % dels residus municipals, i que els envasos que, per bé que ocupen volum, representen el 10,3 % dels residus que de mitjana es poden generar en una llar qualsevol.
 
Així doncs, augmentar la recollida selectiva d’aquesta fracció és clau per impulsar la recollida selectiva a Catalunya. Des del 2012 la recollida selectiva de la fracció orgànica està encallada a Catalunya al voltant de les 385.786 tones recollides de manera anual.
 
Aconseguir incrementar aquest número de tones ajudaria a incrementar la mitjana de recollida selectiva de Catalunya i, donada la influència de les ciutats i els municipis urbans en el conjunt de la recollida de Catalunya també seria important que, ens aquests nuclis, s’incrementés el nombre de tones d’orgànica recollides.
 
Repunt de la recollida selectiva a Catalunya
 
La recollida selectiva a Catalunya ha augmentat un 7% interanual –es van recollir més de 100.000 tones més que l’any 2016–. Es tracta de l’increment més alt dels últims cinc anys, atribuïble a una major conscienciació ciutadana, a l’efecte de les campanyes de sensibilització, a l’increment de la dotació dels ajuts de l’ARC als ens locals per al foment de la separació dels residus municipals –que el 2017 van arribar als 8,2 milions d’euros per a projectes de prevenció, foment de la recollida selectiva d’orgànica i implantació de deixalleries–, a la implantació de sistemes de recollida més eficients, i a la pujada del cànon dels residus municipals –establert el 2017 en 30 €/tona destinada a l’abocador i que actualment se situa en 35,6 €/tona.
 
L’increment dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus municipals es fa de forma progressiva i continuada fins l’any 2020 –fins prop de 50 €/tona si va a l’abocador i de 25 €/tona si s’incinera– per encarir el cost de les opcions de gestió ambientalment menys adequades i promoure la prevenció, la recollida selectiva i el reciclatge material.
 
Del total dels residus municipals, l’any passat es va recollir selectivament pràcticament el 40%, és a dir, 1,54 milions de tones, xifra que representa un augment respecte l’any anterior del 7%.
 
Totes les fraccions ordinàries que es recullen de forma selectiva han crescut. La que ho ha fet en major mesura ha estat el paper i cartró (+12,30%), seguida del vidre (+10%), els envasos lleugers (+4,69%) i l’orgànica (+2,02%). Cada persona va lliurar als sistemes de recollida selectiva, de mitjana, 51,1 kg d’orgànica, 39,2 kg de paper i cartró, 24,2 kg de vidre i 19,3 kg d’envasos lleugers.
 
Podeu consultar el detall de la recollida dels residus municipals de l’any 2017 per a totes les comarques i municipis al web de l’Agència de Residus de Catalunya.