El sector hostaler molt preocupat davant la pujada de les tarifes de futbol

El sector de l'hostaleria està vivint un moment crític en un dels seus productes habituals, el futbol, a causa de l'important increment del seu cost, sense temps de reacció.

Alguna de les operadores ha augmentat fins a un 43,64% les seves tarifes, desembocant en un preu lineal sense atendre a les circumstàncies de bars i restaurants, ni la seva capacitat de generació d'ingressos, indistintament per a tots els establiments. 

El que produeix greuges comparatius, sent unes tarifes no equitatives. Per a molts establiments de restauració, de petita grandària, de zones rurals i barris, aquestes tarifes resulten desproporcionades ja que, en molts casos, la inversió a tenir disponible el futbol és superior al preu de lloguer del local.

Entenem que el sector sofreix unes condicions i preus que es generen sense una veritable competència entre els operadors.

Per tant, el regulador del mercat, la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), hauria d'estudiar la gravetat i l'impacte de l'increment dels preus i les característiques de la comercialització dels drets de futbol en establiments públics a Espanya.