Servir aigua de l'aixeta als establiments d'hostaleria, detall o obligació?

L’OCU (Organització de Consumidors i Usuaris) ha endegat una campanya per tal que tots els negocis d’hostaleria tinguin l’obligatorietat de servir gratuïtament aigua de l’aixeta als seus clients.
 
La campanya de l’OCU es basa en què l’aigua és un bé comú i de primera necessitat i que, per tant, no es pot restringir o cobrar per aquest concepte. D’altra banda, l’OCU també assenyala que aquest hàbit reduiria els residus de les botelles de plàstic que contenen aigua.
 
El cert, és que a cap negoci se’l pot obligar a regalar la seva feina, ja que la gratuïtat de l’aigua de l’aixeta per al client portaria a assumir per part dels empresaris el cost del servei i que, per tant, és cada establiment qui ho ha de decidir.
 
Hi ha països com França o Estats Units on és costum que es serveixi gratuïtament a la taula d’un restaurant una gerra d’aigua amb gel i/o llimó.
 
A Espanya no hi ha cap normativa estatal que obligui a donar aigua gratuïtament, però alguna Comunitat Autònoma ja ha començat a regular aquest tema. La Junta de Castella i Lleó prohibeix des de l’any 2016 als establiments de restauració cobrar pel consum d’aigua no envasada. En concret aquesta prohibició es regula a l’art. 28 K) del Decreto 12/2016, de 21 de abril, por el que se regulan los establecimientos de restauración en la Comunidad de Castilla y León .
 
La Junta d’Andalusia està tramitant un projecte de Llei similar (Proyecto de Ley para la promoción de una vida saludable y una alimentación equilibrada en Andalucía), regulant-se aquesta obligació al seu article 21.3 del projecte. A Balears i Navarra estan vinculats a les seves lleis de prevenció de residus, malgrat encara no estan aprovades.
 
A Catalunya no existeix cap normativa que obligui a bars i restaurants a servir aigua gratuïtament.