L'Ajuntament d'Igualada convoca 3 línies de subvencions

L'Ajuntament d'Igualada obre el termini per a la sol·licitud de les línies de subvenció: 
 
Poden ser beneficiàries d’aquestes subvencions tant persones físiques (autònoms) com jurídiques, sempre que generin activitat econòmica al municipi d’Igualada, que hagin estat creades al llarg de l’any 2022, i que tinguin 6 mesos consecutius cotitzats a la seguretat social. 
 
Poden ser beneficiàries d’aquestes subvencions tant persones físiques (autònoms) com jurídiques, sempre que generin activitat econòmica al municipi d’Igualada, i que hagin iniciat un procés d’adaptació o transformació empresarial mitjançant la implantació d’un pla estratègic. 
 
 
Poden ser beneficiàries d’aquestes subvencions totes les empreses i empresaris titulars d’una activitat comercial al detall, d’hostaleria i restauració, o serveis que tinguin l’activitat econòmica a peu de carrer al municipi d’Igualada.
 
 
Més informació: mficapal@pimec.org