Es liciten el bar de la Piscina Blava i el nou restaurant del NEAN Parc Prehistòric de Capellades

Aquesta setmana s’ha obert la licitació de dos espais municipals: el bar de la Piscina Blava per a la temporada d’estiu i el nou restaurant de l’equipament del futur NEAN-Parc Prehistòric de Capellades.

La concessió del bar de la Piscina Blava de Capellades es fa per un estiu, ampliable a 3 anys més. El cost a pagar per temporada són 600 euros més IVA i la sol·licitud amb la documentació s’ha de presentar abans del dia 8 de maig.

La informació amb tots els detalls – requisits, criteris i clàusules de contractació- es pot trobar en aquest enllaç de la pàgina web de l’ajuntament, en la Plataforma de Serveis de Contractació Pública.

En aquest mateix espai també es pot trobar la informació de la licitació del bar-restaurant del NEAN-Parc Prehistòric de Capellades, que en aquest cas s’ha d’entregar abans del 9 de maig.

Aquesta licitació estableix un cànon anual de 6000 euros més IVA, per un termini de 2 anys, prorrogables a 2 més.