L'Anoia acomiada el 2022 amb xifres històriques d'afiliacions i l'atur més baix per a un mes de desembre des de l'any 2008

La cara i la creu del teixit empresarial el quart trimestre: l’Anoia guanya 16 comptes de cotització respecte al trimestre anterior però en perd 8 en termes interanuals. 

La moderació del ritme de creixement de l’economia durant els darrers mesos del 2022 no ha impedit que el mercat del treball de l’Anoia tanqués l’any amb xifres històriques. Concretament, a finals de desembre la comarca va assolir la xifra de llocs de treball més elevada des de setembre del 200, així com també la millor dada d’afiliació segons residència padronal per a un mes de desembre des del 2012. Paral·lelament, l’atur també es va situar en els valors més baixos per a aquets mes des de l’any 2008. 

Així s’extreu de l’Informe trimestral del teixit empresarial i mercat del treball a l’Anoia elaborat pel Gabinet d’Estudis Econòmics de la Cambra de Barcelona i publicat per la Cambra territorial de l’Anoia.? 

Les microempreses, únic segment empresarial que decreix 

El nombre d’empreses (comptes de cotització) a la comarca ha disminuït lleugerament, un 0,3% a finals de desembre de 2022 respecte a un any enrere (menys vuit empreses), fins a les 3.072 empreses, una evolució oposada a la registrada per al conjunt de Catalunya, on  el teixit empresarial ha crescut un 0,3%. Tanmateix, respecte al trimestre anterior (setembre 2022) es registra un augment de 16 comptes de cotització (+0,5%).  

Per sectors, el teixit empresarial respecte a l’any anterior ha augmentat a la construcció (0,6%); mentre que als serveis i a la indústria ha disminuït (un -0,5% i -0,6%, respectivament).  

Segons la grandària, el nombre d’empreses només ha disminuït un 1,0% entre les microempreses (fins als 9 treballadors) —que representen el 81,1% del total. A la resta de tram el teixit empresarial ha augmentat: un 2,0% entre les de 10 a 49 treballadors, un 9,0% entre les 50 a 249 treballadors i un 14,3% entre les de 250 i més treballadors (de 7 a 8 empreses). 

Les afiliacions creixen a un ritme més intens que el del conjunt de Catalunya 

El nombre total de llocs de treball (afiliacions a la Seguretat Social segons seu de l’empresa al règim general i al règim especial de treballadors autònoms) a la comarca de l’Anoia ha augmentat un 3,6% el 31 de desembre de 2022 respecte a un any enrere, un creixement és més intens que el registrat pel conjunt de Catalunya (2,6%). La comarca va tancar l’any exactament amb 36.725 llocs de treball, la xifra més elevada des de setembre 20081, que supera també en un 6% el nombre registrat el quart trimestre del 2019, abans de l’esclat de la crisi sanitària. 

Segons el tipus de règim d’afiliació s’observa un creixement entre els assalariats/es (4,9%) fons a les 28.765 persones, mentre que els autònoms/es disminueixen lleugerament (-0,8%, 65 persones menys) fins a les 7.960.  

Per grans sectors econòmics, el nombre d’autònoms/es ha disminuït respecte a l’any anterior a tots els sectors: un 0,5% a la indústria i als serveis, un 0,8% a la construcció i un 5,9% al primari. En canvi, el nombre d’assalariats/es només ha disminuït a la construcció (-2,8%), i a la resta ha augmentat: el 6,0% als serveis, el 4,5% a l’agricultura i el 4,3% a la indústria.  

Pel que fa a la grandària de l’empresa, el nombre d’assalariats ha crescut als tres segments de dimensió més gran i amb més intensitat a mesura que augmenta la mida: un 1,7% entre les empreses de 10 a 49 treballadors/es (empreses petites), un 10,3% a les de 50 a 249 treballadors/es (empreses mitjanes) i un 15,7% a les de 250 treballadors/es o més (empreses grans).  

En canvi, ha minvat un 1,3% a les microempreses (empreses de fins a 9 treballadors), en línia amb el menor nombre d’empreses en aquest tram de treballadors/es. Com a resultat d’aquesta evolució, la dimensió mitjana de l’empresa al tancament de l’any se situa en 9,4 assalariats/es per empresa, la dada més elevada des del 2008.  

Prop de 16.000 residents a l’Anoia es desplacen fora per treballar  

Si s’atén a la residència padronal de l’afiliat/ada, en lloc de la seu de l’empresa, l’afiliació ha augmentat un 2,3% a la comarca respecte a un any enrere, fins a les 52.642 persones a finals de desembre de 2022, la xifra més elevada per aquest mes des del 2012 (inici de la sèrie disponible). Tanmateix, aquest creixement és el segon menys intens des del març de 2021.  

El creixement ha estat més notable entre les dones (2,6%) que entre els homes (2,0%). Els afiliats/es registren un augment a tots els grans grups d’edat, a excepció de les persones compreses entre els 30 i 44 anys (-2,0%). Per nacionalitat, el creixement relatiu d’afiliats/es de nacionalitat estrangera —el 8,3% del total— ha estat més elevat que els de nacionalitat espanyola, un 8,5% i un 1,8%, respectivament.  

Finalment, si es comparen les afiliacions per seu social i per residència padronal, el nombre és bastant superior en el segon cas (un 43% més). El motiu de la diferència és que molts treballadors/es residents a l’Anoia es traslladen a una comarca diferent per treballar. Concretament, unes 16.000 persones residents a la comarca, s’han de desplaçar fora de la comarca per treballar. 

Registres mínims d’aturats/es per a un mes de desembre 

Pel que fa a les xifres d’atur, el 2022 tanca amb 6.782 persones aturades inscrites a les oficines de Treball de Catalunya a la comarca i esdevé el valor més baix en un mes de desembre des de l’any 2008. Tot i que es continua moderant el ritme de descens en termes interanuals, que se situa en el –7,2% al desembre, el segon menys intens des del maig del 2021, però lleugerament superior al registrat al conjunt de Catalunya (-6,2%).  

La disminució anual és més notable entre els homes (-10,1%) que entre les dones (-5,2%). La reducció de l’atur per trams d’edat ha estat més intensa en els tres trams de menor edat: un -10,0% entre les persones de 45 a 54 anys, un -9,8% a les de 30 a 44 anys i un -7,7% entre els joves menors de 30 anys, i el descens ha estat menys notable entre les persones de 55 anys o més (-2,3%). Per últim, l’atur ha disminuït a tots els tipus d’ocupació, excepte entre els directors i gerents (+30,6%, 15 persones més). 

L’estimació de la taxa d’atur registral se situa en l’11,4% el desembre, la xifra més baixa per aquest mes des de 2008, però dos punts percentuals per sobre a la registrada al conjunt de Catalunya (9,4%).