L'oficina de consum del Consell Comarcal anima al comerç i professionals a adherir-se a l'Arbitratge de consum

El servei de consum del Consell Comarcal de l'Anoia inicia una campanya de foment de l'adhesió a l'arbitratge de consum dirigida a tots els comerços, empreses i els professionals que comercialitzen productes o serveis per tal que coneguin els beneficis d'estar adherits al sistema arbitral de consum.

L'arbitratge de Consum és una via voluntària i gratuïta de resolució de conflictes entre empreses o professionals i persones consumidores, en el qual un òrgan arbitral, independent i objectiu, resol la controvèrsia mitjançant un laude arbitral que té la mateixa força jurídica que una sentència judicial ferma.

L'arbitratge de consum ofereix beneficis tant a les persones consumidores com a les empreses o professionals que s'hi acullen per resoldre les reclamacions que poden sorgir amb la seva clientela.

A les empreses i els comerços adherits al sistema arbitral de Consum, se'ls identifica mitjançant un distintiu oficial d'adhesió a la Junta Arbitral de Consum de Catalunya. Aquest distintiu representa un símbol de confiança per als clients.

Per a més informació, podeu contactar amb l'Oficina de Consum del Consell Comarcal de l'Anoia al Tel. 938051585, consum@anoia.cat o plaça Sant Miquel, 5, d'Igualada