Novetats mesures covid: les mascaretes deixen de ser obligatòries en espais exteriors, també als centres educatius

El Govern espanyol ha eliminat l'obligatorietat de portar mascaretes a espais exteriors. L'acord entrarà en vigor demà dijous, després de la seva publicació al Butlletí Oficial de l'Estat.

El Consell de Ministres ha aprovat un reial decret pel qual l'obligació de l'ús de mascaretes, fins ara regulada als apartats 1 i 2 de l'article 6 de la Llei 2/2021, de 29 de març, queda establerta en els termes següents:

S'elimina l'obligatorietat de l'ús de la mascareta a l'exterior (espai exterior d'ús públic o obert al públic).

Això no obstant, es manté la seva obligatorietat en els esdeveniments multitudinaris que tinguin lloc en espais a l'aire lliure quan els assistents estiguin dretsSi estan asseguts, és obligatori quan no es pugui mantenir una distància de seguretat d'almenys 1,5 metres entre persones, llevat de grups de convivents.

També continua sent obligatòria als mitjans de transport públic, cosa que inclou andanes i estacions de viatgers i telefèrics, així com als espais tancats de vaixells i embarcacions quan no es pugui mantenir la distància de seguretat d'1,5 metres, excepte grups de convivents.

En tot cas, es manté l'obligatorietat de l'ús de la màscara a qualsevol espai tancat d'ús públic o que estigui obert al públic.

No s'alteren les excepcions ja vigents a l'ús de les mascaretes, és a dir, s'eximeix del seu ús:

a) A les persones que presentin algun tipus de malaltia o dificultat respiratòria que es pugui veure agreujada per l'ús de la mascareta o que, per la seva situació de discapacitat o dependència, no disposin d'autonomia per treure's la mascareta, o bé presentin alteracions de conducta que en facin inviable la utilització.

b) En cas que, per la mateixa naturalesa de les activitats, l'ús de la màscara resulti incompatible, d'acord amb les indicacions de les autoritats sanitàries.

c) En aquells llocs o espais tancats d'ús públic que formin part del lloc de residència dels col·lectius que s'hi reuneixin, com són les institucions per a l'atenció de persones grans o amb discapacitat, les dependències destinades a residència col·lectiva de treballadors essencials o altres col·lectius que reuneixin característiques similars, sempre que aquests col·lectius i els treballadors que hi exerceixin les seves funcions tinguin cobertures de vacunació contra el SARS-CoV-2 superiors al 80% amb pauta completa i amb la dosi de record, acreditat per l'autoritat sanitària competent.

Aquesta darrera excepció segueix sense ser aplicable als visitants externs i als treballadors dels centres residencials de persones grans o amb discapacitat, ja que en aquests casos continua sent obligatori l'ús de mascareta.

 

Al seu torn, el Govern retira l’obligatorietat de dur mascareta als espais exteriors dels centres educatius a partir de demà dijous. A partir d’aquest mateix dijous 10 de febrer ja no serà obligatori portar la mascareta als patis i als espais exteriors de les escoles. Així ho ha determinat la Comissió delegada en matèria de Covid després d’analitzar la frenada de contagis i el descens de tots els indicadors. 

La retirada de les mascaretes a l’aire lliure i als patis de les escoles coincidirà pràcticament amb la reobertura de l’oci nocturn, prevista la mitjanit de dijous a divendres.