El pressupost 2022 d'igualada contempla la rebaixa de l'IBI i un augment de les inversions estratègiques i de futur

El govern municipal d’Igualada ha presentat, aquest dimecres, la proposta de pressupost i d’ordenances finances fiscals per a l’any 2022 que es debatrà en la propera sessió del Ple. Les grans xifres del projecte, que han estat explicades per l’alcalde, Marc Castells, i la regidora d’Hisenda i Interior, Montse Duch, indiquen que el pressupost de l’Ajuntament serà de 61,5 milions d’euros i que el pressupost consolidat, que inclou també les societats municipals, els organismes autònoms i el Consorci Sociosanitari d’Igualada, arribarà a 74,1 milions.

L’Alcalde d’Igualada ha volgut destacar que d’aquestes inversions, un total de 4,2 milions d’euros provenen de subvencions externes el que demostra, ha dit “que no hem parat de trucar a totes les portes i se’ns han obert, per poder aconseguir inversions importants”.

Castells ha qualificat la proposta de pressupost com un “pressupost de futur que presenta importants inversions en els eixos estratègics de ciutat, com ara el Campus Universitari, l’habitatge o l’entorn”. L’alcalde d’Igualada ha explicat que es tracta d’un pressupost “solvent, pensat en un escenari de continuació de la recuperació de l’activitat econòmica, incrementant de nou la despesa social en un 4,3% perquè Igualada no deixi ningú enrere”. En aquest sentit, ha volgut posar en valor que: “la bona gestió econòmica segueix sent una prioritat per al govern i permet començar a baixar els impostos, seguint invertint en la qualitat de vida de les persones”.

Castells ha volgut destacar el fet que “s’ha parlat amb tots els grups polítics de l’oposició i s’ha pogut arribar a acords sense renunciar al programa”.

Les xifres

Pel que fa a les inversions més destacades, cal assenyalar els diners destinats al Campus Universitari de la Salut: 3.400.000€, el Pla de Barris: 2.060.000€ entre obres als barris, asfaltats i accessibilitat de voravies. En aquest àmbit l’alcalde ha destacat l’asfaltatge i millora de diversos trams del Passeig Verdaguer així com la millora íntegra de la plaça del barri del Sant Crist. També s’hi suma la Fase II del Parc Central: 990.000€ on destaca la construcció d’un skatepark de grans dimensions i la continuació del passeig arbrat que ja es pot veure en la zona central del Parc. Pel que fa a Parcs i Jardins i Pla d’arbrat: 500.000€; el Pla de modernització del polígon de les Comes: 340.000€, l’Anella Verda: 250.000€, que permetran finalitzar tot el recorregut, Interiors Piscina Les Comes: 200.000€; Pla Enllumenat: 197.243€; Cementiris: 150.000€ i les millores per a les escoles: 100.000€.

En aquest capítol d’inversions cal afegir també les propostes que s’han incorporat per part dels grups de l’oposició, en aquest cas Igualada Som-hi, com són els 2.636.417€ destinats a PIMHA per la promoció d’habitatge de lloguer assequible del Carrer Sant Carles, o els 150.000€ de la gespa del Camp de Futbol de Fàtima.

El govern rebaixarà l’IBI

En quant als impostos, el govern proposa abaixar el tipus de gravamen de l’IBI, passant del 0,85 al 0,84. Montse Duch ha destacat que “els bons indicadors de les finances municipals permeten començar a baixar l’IBI en la línia del compromís en la bona gestió econòmica i fiscal del govern”.

En aquest capítol de IBI, i acordat amb altres grups de l’oposició, s’introduirà una nova bonificació del 50% per la instal·lació de plaques fotovoltaiques de particulars i comunitats, per tal d’impulsar les energies verdes a la nostra ciutat. Pel que fa a la instal·lació de plaques fotovoltaiques, s’incrementa la bonificació de l’ICIO del 50% al 95%.

Es congelen l’impost de l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (plusvàlues), l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE), l’Impost sobre Construccions i Instal·lacions i l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica. Malgrat que es mantenen la regidora d’Hisenda ha explicat que el IPC puja un 2% i això, ha afirmat Duch “vol dir que en termes reals tots aquests impostos baixen un 2%”.

Finalment, pel que fa a les taxes (escombraries, entrada de vehicles, taxes piscines, cursos centres cívics, recollida d’animals abandonats...) se’ls aplicarà el 2% de la variació de l’IPC de Catalunya des del mes de juny de 2019, que és el mes de referència de la darrera modificació ordenances, al mes de juny de 2021. Això vol dir que l’increment “real” de les taxes serà del 0%.

Les llicències d’obres menors desapareixen i només caldrà comunicar-ho a l’Ajuntament. Amb aquest canvi el govern vol afavorir i facilitar la reforma dels habitatges de la nostra ciutat, a més d’altres bonificacions de ICIO que aniran en aquest sentit.