Represa de les festes majors a partir 7 de juny

Les mesures entraran en vigor el proper dilluns 7 de juny

El DOGC 8426 autoritza la celebració de festes majors, revetlles i altres festes populars a partir del 7 juny. La resolució preveu que aquestes activitats es desenvolupin d’acord a les normes de seguretat establertes per tal d’evitar aglomeracions. Igualment, a partir del dia 7 de juny també es permetrà la celebració d’assemblees d’entitats culturals i d’entitats de base associativa de manera presencial, limitant l'aforament al 70 % de l'autoritzat i amb un nombre màxim de 500 persones, i condicionat a garantir específicament la ventilació mínima establerta a la normativa vigent en matèria d'instal·lacions tèrmiques d'edificis.

Pel que respecta a les revetlles de Sant Joan, a partir del proper dilluns Protecció Civil publicarà un seguit de guies i materials informatius per tal de garantir una celebració amb seguretat.

Les mesures publicades són les següents:

  • Es permet la celebració d’assemblees d’entitats esportives, culturals i, en general, d’entitats de base associativa, amb l’aforament limitat al 70% i amb un nombre màxim de 500 persones, o fins a 1.000 amb condicions de ventilació reforçada i mesures de control d’aglomeracions. Aquest aforament estava limitat al 50% i només es permetia per a assemblees d’entitats esportives.
  • S’amplia l’aforament del 50% al 70% per als actes religiosos i cerimònies civils, inclosos els casaments, serveis religiosos i cerimònies fúnebres, al 70%.
  • S’amplia l’aforament del 50% al 70% en congressos, convencions, fires comercials i activitats assimilables
  • Es poden celebrar actes de graduació de l’estudiantat universitari (a universitats, centres adscrits i escoles de negoci ubicades a Catalunya) en les mateixes condicions que les activitats culturals. Caldrà respectar, per tant, el 70% aforament, asseguts, amb un màxim de 1.000 persones i fins a 3.000 a l’aire lliure o amb condicions de ventilació reforçada, mesures per evitar aglomeracions i amb assignació prèvia de seients i registre previ.
  • En les festes majors, revetlles i altres festes populars es podran fer totes aquelles activitats que s’ajustin als àmbits previstos en aquesta Resolució, i hauran de fer-se amb les condicions previstes. Fins ara, estaven suspeses les festes majors i altres festes amb risc per aglomeracions de persones. En aquest sentit, cada activitat compresa en el marc de festes majors, revetlles o festes populars haurà de complir amb les característiques de l’activitat concreta.
  • Es mantenen les reunions de caràcter familiar i/o social en l'àmbit públic i privat en 10 persones màxim llevat q siguin convivents.