Piera dona suport al sector de la restauració en relació als horaris de tancament

L’Ajuntament ha estimat les al·legacions presentades per bars i restaurants locals que demanaven mantenir l'horari general autoritzat per la Generalitat de Catalunya

El consistori pierenc ha resolt les al·legacions presentades en relació a l’ordenança dels horaris de funcionament i tancament dels establiments de bar i restauració, que va ser aprovada inicialment en el ple del passat 29 de juliol de 2020. Un dels punts d’aquesta nova normativa era establir un horari de tancament general reduït en dues hores respecte a l'horari autoritzat per la Generalitat de Catalunya. 

Durant el període d’exposició pública, els propietaris de bars i restaurants locals van mostrar la seva disconformitat amb el canvi d’horaris establert per la normativa per considerar que perjudicava greument al sector de l’oci del municipi, molt afectat ja per les conseqüències de la COVID, obligant els joves a desplaçar-se a altres municipis. 

En aquest sentit, l’Ajuntament de Piera ha decidit, amb els vots a favor de gairebé la totalitat de Regidors del consistori, estimar les al·legacions presentades i mantenir l’horari  d’obertura a les 6 hores, llevat que la normativa específica o l’autorització corresponent estableixi un altre horari, i l’horari màxim de tancament a les 2.30 hores, podent algunes activitats perllongar aquest horari per un període de 30 minuts les matinades de dissabte, diumenge, i dels dies festius.