Publicades les mesures urgents en matèria d'ocupació i foment de l'activitat econòmica per a la Conca d'Òdena

Avui dijous 3 de desembre de 2020, es publica el DECRET LLEI 49/2020, d'1 de desembre, de mesura urgent complementària en matèria d'ocupació i foment de l'activitat econòmica per fer front a les conseqüències de la major afectació en el mercat de treball de la COVID-19 en determinats territoris de Catalunya i de modificació del Decret llei 21/2020, de 2 de juny, de mesures urgents de caràcter econòmic, cultural i social per fer front a les conseqüències de la COVID-19.

Es crea una línia de subvencions extraordinària i urgent com a mesura complementària en matèria d'ocupació i foment de l'activitat econòmica, per fer front a les conseqüències de la major afectació en el mercat de treball de la COVID-19 per als següents territoris:

La Conca d'Òdena: Igualada, Vilanova del Camí, Òdena, Santa Margarida de Montbui.

Per a la realització dels projectes que preveu aquest Decret llei, aquest territori disposarà d'un import màxim d'un milió d'euros.

 

Lleida i el Baix Segre: Lleida ciutat, Alcarràs, Aitona, la Granja d'Escarp, Seròs, Soses i Torres de Segre.

Per a la realització dels projectes que preveu aquest Decret llei, aquest territori disposarà d'un import màxim d'un milió cinc-cents mil euros distribuït de la manera següent:

- Per al municipi de Lleida, un milió cent vint-i-cinc mil euros.

- Per a la resta de municipis, tres-cents setanta-cinc mil euros.

Aquests imports es poden redistribuir en funció dels projectes presentats

Descarregueu-vos aqui el Decret Llei