El Govern prolonga fins al 30 de setembre els beneficis dels *ERTES i les ajudes a treballadors autònoms

El Consell de Ministres ha aprovat el Reial decret llei de mesures socials de reactivació de l'ocupació i de protecció del treball autònom, que prorroga fins al 30 de setembre els beneficis i exoneracions dels Expedients de Regulació d'Ocupació Temporal (*ERTES) i les ajudes al col·lectiu de treballadors per compte propi, establerts a causa de la crisi sanitària i econòmica causada pel COVID-19.

La norma plasma, d'una banda, l'II Acord Social en Defensa de l'Ocupació subscrita ahir pel Govern i les organitzacions empresarials i sindicals, i per un altre, l'acord aconseguit amb les principals associacions de treballadors autònoms. La ministra d'Hisenda i portaveu del Govern, María Jesús Montero, ha agraït als agents socials la voluntat mostrada per a conjugar interessos i obtenir resultats beneficiosos per a l'interès general i el conjunt de la societat: "El camí de la unió, el diàleg i l'acord és el que demanda la ciutadania", ha dit.

Montero ha apuntat que el diàleg social ha de ser també la base per a aconseguir "un gran pacte per l'ocupació que estableixi les bases d'un mercat laboral dinàmic, modern i estable".

ERTES eficaços

La portaveu ha definit als *ERTEs com un mecanisme "eficaç" per a evitar la sortida directa dels treballadors del mercat laboral -especialment les persones més joves o amb contractes temporals o precaris- i incentivar la recuperació de l'activitat de les empreses i, per tant, de l'ocupació. D'aquí, ha ressaltat, que el benefici de les exoneracions sigui major si les empreses reincorporen als seus empleats que si els mantenen suspesos d'ocupació.

Les empreses que es troben en una situació de *ERTE per força major parcial es podran beneficiar de les exoneracions vigents fins al 30 setembre. Les que tinguin menys de 50 treballadors gaudiran d'una exoneració del 60% de les cotitzacions socials d'aquells que es reincorporin en els mesos de juliol, agost i setembre, i del 35% per als treballadors que segueixin amb el seu ús suspès. En el cas d'empreses amb més de 50 treballadors aquestes exoneracions seran del 40% per als quals s'activin i del 25% per als quals romanguin en suspens.

Per a les empreses que es troben en *ERTE total s'estableix un període transitori durant el qual es beneficiaran d'exoneracions decreixents. Les de menys de 50 treballadors, obtindran una bonificació en les cotitzacions del 70% al juliol, 60% a l'agost i 35% al setembre. A partir de 50 empleats, aquest percentatge de bonificació serà del 50%, 40% i 25% respectivament.


La ministra ha destacat, com a novetat, que, en cas que es produeixin rebrots de COVID-19, les empreses podrien recórrer a un nou *ERTE de força major, amb exoneracions entorn del 80% per a empreses de menys de 50 treballadors i del 60% per a les de major plantilla.

Amb caràcter general, les empreses que s'acullin a qualsevol d'aquestes exoneracions han de continuar mantenint l'ocupació durant un període de sis mesos, per la qual cosa no podran efectuar acomiadaments. Continuaran sense poder beneficiar-se d'aquesta regulació les empreses radicades en paradisos fiscals.

Per part seva, els treballadors afectats per un *ERTE derivat del COVID-19 no han d'acreditar un període mínim de cotització per a accedir a aquesta prestació, ni se'ls computa el temps que han romàs en aquesta situació a l'efecte de la cotització per a la desocupació.

Extensió i ampliació de les ajudes als autònoms

La portaveu del Govern ha afirmat que protegir al col·lectiu de treballadors autònoms és "prioritari", per l'es han prorrogat fins al 30 de setembre les mesures establertes al març passat per als afectats pel cessament activitat o la caiguda de la seva facturació.

L'acord aconseguit amb les associacions LLIGA, *UPTA i *UATAE recull que els treballadors per compte propi que estaven cobrant la prestació extraordinària, que incloïa una ajuda econòmica equivalent al 70% de la base reguladora i una exempció de les cotitzacions, no pagaran la quota de juliol i tindran una exempció del 50% a l'agost i del 25% al setembre.

Així mateix, aquells que acreditin una caiguda del facturació del 75% en aquest tercer trimestre respecte al mateix període de l'any anterior, podran sol·licitar la prestació ordinària per cessament d'activitat.

Montero ha subratllat l'aprovació d'una nova prestació extraordinària per als autònoms de temporada -"tradicionalment oblidats"- de fins al 70% de la base mínima de cotització. Aquesta ajuda es començarà a reportar al juny i tindrà una durada màxima de 4 mesos.

Descarregue-vos aqui el BOE