A partir de demà, 21 de maig, l'ús de la mascareta serà obligatori per a persones de 6 anys o més

Per ordre del Ministeri de Sanitat l'ús de mascaretes serà obligatori a partir d'aquest dijous, 21 de maig, per a persones de 6 anys o més.. El seu ús també és recomanat per a infants entre 3 i 5 anys. Des del Departament de Salut s'aconsella que les mascaretes siguin preferentment higièniques o quirúrgiques i que tapin nas i boca. El seu ús serà obligat a la via pública, espais a l'aire lliure i espais tancats d'ús públic sempre i quan no es pugui mantenir la distància de seguretat recomanada de 2 metres.

No és obligatori l'ús de mascareta en persones amb dificultats respiratòries, que ho tinguin contraindicat per motius de salut, discapacitat o dependència, en activitats incompatibles (com ara menjar i beure) o per causa de força major o situació de necessitat.