Piera aplica mesures econòmiques per pal·liar els efectes del Covid-19

L’Ajuntament de Piera ha decidit posar en marxa un paquet de mesures econòmiques per fer front als efectes de l’emergència sanitària causada pel Covid-19. Amb la voluntat de reduir la pressió fiscal a la ciutadania, s’ha ajornat el pagament d’algunes taxes i impostos com és el cas de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM), que es podrà abonar fins al 2 de juny, i els primers rebuts de l’Impost de Béns Immobles (IBI) i de la taxa d’escombraries que s’ajornen fins a una data encara no determinada.


De moment, s’ha decidit aturar les recaptacions en fase executiva mentre duri la situació d’emergència sanitària, i no es dictaran provisions de constrenyiment ni diligències d’embargament de béns. Així mateix, es deixen sense efecte les taxes per a comerços que han hagut de tancar la seva activitat durant l’estat d’alerta.


Pel que fa al consistori, es compromet a prioritzar i agilitzar el pagament a proveïdors i a vetllar, sempre que sigui possible, per tal que aquells serveis i productes formalment contractats i cancel·lats per raons de causa major es puguin recuperar en una nova dat