L'AJUNTAMENT D'IGUALADA I AIRBNB PRESENTEN UN LLIBRE BLANC PER AJUDAR A PROMOURE EL TURISME SOSTENIBLE A NOVES DESTINACIONS

L’Ajuntament d’Igualada i Airbnb han presentat avui el Llibre Blanc del Turisme Sostenible, un document que té com a objectiu ajudar altres destinacions a desenvolupar tot el seu potencial turístic de manera sostenible, aprofitant els avantatges de la tecnologia. Aquest treball, que també facilita una anàlisi per comprendre les particularitats i possibilitats d’un territori en l’àmbit turístic, ha estat fruit de l'experiència i el coneixement obtinguts a través de la col·laboració público privada a tota la comarca i posa a Igualada a l’avantguarda de la experimentació en nous models de turisme.

Durant la presentació, la tinent d’alcalde d’Igualada, Patricia Illa, ha destacat que “una de les claus de l’èxit d’aquesta iniciativa és que l’objectiu no era fer créixer ràpidament el nombre de visitants a la ciutat i a la comarca, sinó treballar en el disseny d’una destinació turística sostenible que s’adeqüi a la singularitat del nostre territori. I això no s’hauria pogut fer sense la participació, la implicació i la complicitat de les administracions, la societat civil, els agents econòmics i culturals i els emprenedors d’Igualada i de l’Anoia”. I ha conclòs que “el turisme no ha de ser un objectiu, sinó un mitjà per al nostre desenvolupament”.

En l’acte de presentació d’aquest llibre blanc també ha estat present Sisco Pepió, tinent d'alcalde de Turisme de Tortosa, que ha anunciat que la ciutat acollirà aquest any un programa de destinacions sostenibles. La capital de les Terres de l’Ebre es nodrirà dels aprenentatges d’Igualada, tot i que tindrà un programa dissenyat per les seves particularitats, que obri noves perspectives econòmiques per a la comunitat local i els governs de la comarca tarragonina.

 

Entre desembre de 2018 i maig de 2019, l’Ajuntament d’Igualada i Airbnb van crear el Healthy Destinations Lab, una iniciativa per, a més a més de promoure Igualada i l’Anoia, desenvolupar una metodologia per fomentar un turisme sostenible a noves destinacions. El programa va comptar amb diversos tallers, esdeveniments i sessions en què representants de la ciutadania, el teixit empresarial i les administracions públiques de tota la comarca van poder participar.

Totes aquestes iniciatives han culminat amb un informe que ha estat coordinat per l’expert en economia col·laborativa i turisme, Francisco Rodríguez Bautista. Rodríguez, autor de “Del Hospitium al turismo 4.0" -un assaig sobre l’evolució del turisme en un entorn d’innovació tecnològica- recull els aprenentatges del Healthy Destinations Lab i proposa un mètode per entendre com una ciutat, zona o localitat pot esdevenir una destinació turística sostenible:

 1. Realitzar una anàlisi de l‘entorn. Determinar quins recursos, atributs, infraestructures, serveis i oferta turística estan disponibles al territori, que permetin establir de manera clara la finalitat i el potencial com a destinació: què es vol ser, a qui vull adreçar-me i per què vull iniciar aquest projecte. Una destinació ha de ser el més sostenible possible des del punt de vista ambiental, mitjançant l‘ús de sistemes de mesura d‘impacte, d‘obtenció d‘energia neta, de reciclatge d’aigües i de gestió de residus.
 2. Establir la voluntat o el compromís institucional de promoure la destinació. Cal que hi hagi una voluntat política clara de compromís amb la creació i promoció de la destinació centrada en la sostenibilitat.
 3. Fer-ne partícip la comunitat: cercar el suport i el consens dels agents locals i regionals. La participació activa de la comunitat local és imprescindible i ha de vehicular-se a través dels seus representants  en tallers i accions formatives.
 4. Realitzar un pla de formació a la comunitat i teixit empresarial locals, mitjançant tallers que mostrin el poder i potencial de la tecnologia. És imprescindible realitzar un taller de co-creació i sessions de  formació per posar en comú els recursos i l‘ús de la intel·ligència col·lectiva.
 5. Establir una regulació que fomenti l‘emprenedoria i l‘empoderament de la comunitat. S‘han de tenir en compte els principis de regulació eficients per tal de donar seguretat jurídica a les diverses iniciatives destinades a millorar l‘oferta, tant d‘allotjaments com complementària a la destinació. Cal també cercar la col·laboració entre les administracions que tinguin les competències que afecten el desenvolupament de les destinacions.

El llibre blanc també ofereix recomanacions al respecte de com analitzar les capacitats i accessibilitat de la destinació, trobar el turista objectiu o crear una estratègia de comunicació que permeti promoure una imatge representativa de la destinació.

Igualada i el Healthy Destinations Lab

A finals de 2018, l’Ajuntament d’Igualada i Airbnb van anunciar la creació del Healthy Destinations Lab. Entre febrer i maig de 2019, el programa va comptar amb diversos tallers, esdeveniments i sessions, on representants de la ciutadania, el teixit empresarial i les administracions públiques van poder participar-hi.

La primera setmana de gener de 2019, un cinquantena d’igualadins van voler aportar la seva visió sobre el potencial turístic i els atractius de la comarca en una instal·lació present a la Plaça de Cal Font. Per altra banda, més de 150 persones van participar a seminaris impartits a la ciutat sobre el paper de la tecnologia en el turisme, on van escoltar els testimonis de projectes ja en actiu (de la comarca i d’arreu de Catalunya) i on van rebre una sèrie d’eines i coneixements per impulsar -des de la seva pròpia iniciativa- projectes turístics d’allotjaments o experiències que posin en valor la cultura, el patrimoni i l’entorn de la comarca. Altres grups, representats per teixit empresarial, cultural i administratiu de la comarca, van participar en un taller de co-creació per determinar i validar els atributs de la comarca i establir la visió sobre el potencial turístic de la zona.

El Lab va culminar amb la celebració, el 9 de maig, del New Destinations Summit, un esdeveniment internacional que va reunir més de 300 persones, 30 alcaldes i personalitats internacionals de l’àmbit turístic. Aquest esdeveniment va unir a la indústria, els polítics i els agents locals per explorar, innovar i col·laborar en la construcció de models de turisme en localitats amb poca oferta de infraestructura turística tradicional.

L’impacte generat pel Healthy Destinations Lab a l’Anoia i Igualada

La col·laboració entre l’Ajuntament d’Igualada i Airbnb ha comportat un increment en el nombre de visitants a la ciutat i la comarca a través d’Airbnb.

 • Al llarg de 2019 el nombre de viatgers a la comarca de l’Anoia -que van arribar havent fent una reserva a través d’Airbnb- va créixer respecte a 2018 casi el 50%. En aquest període va créixer especialment el nombre de viatgers provinents de Catalunya, que es va incrementar en un 71%.
 • A Igualada ciutat, les xifres son similars, amb un increment del quasi el 40% d’arribades totals de viatgers, dels que destaca l’augment del 72% de viatgers amb domicili a Catalunya.

A més:

 • Igualada concentra el 60% de les arribades de viatgers, seguida de Piera, que concentra un 20%. La resta es reparteix per la resta de la comarca, encapçalada per La Llacuna, entre altres.
 • Dels 33 municipis de la comarca, 16 van rebre viatgers a través d’Airbnb
 • El 80% dels amfitrions tenen una valoració de 5 estrelles
 • El 52% dels amfitrions son dones
 • 7.600 Igualadins van utilitzar Airbnb per viatjar al llarg de 2019