Inspecció de Treball envia a Fiscalia el cas d'una discoteca de l'Anoia amb l'empresari i tots els treballadors sense estar donats d'alta a la Seguretat Social

Els 23 treballadors de l’empresa no tenien contracte laboral ni estaven donats d’alta a la Seguretat Social i l’empresari estava donat de baixa al règim d’autònoms
 
Inspecció de Treball proposa sancions per un import de 228.153 euros
 
El Codi Penal preveu penes de presó de 6 mesos a 6 anys si es superen determinats percentatges de treballadors en situació irregular
La Inspecció de Treball proposa sancionar amb 178.153,5 euros una discoteca de la comarca de l’Anoia per diverses infraccions laborals de caràcter molt greu. En una actuació conjunta amb els Mossos d’Esquadra, els inspectors van constatar que 19 dels 23 treballadors de l’empresa no disposaven de contracte laboral, ni tampoc estaven donats d’alta a la Seguretat Social.
 
Els altres quatre treballadors van fugir del lloc per no ser identificats, el que significa també una obstrucció de l’acció inspectora, i per això, es proposa una sanció de 50.000 euros. D’altra banda, també es va constatar que l’empresari responsable de la discoteca estava donat de baixa al règim d’autònoms de la Seguretat Social.
 
Inspecció de Treball tramitarà les altes d’ofici dels treballadors identificats i en total es proposen sancions per valor de 228.153 euros.
 
Així mateix, al tractar-se d’infraccions de caràcter molt greu i constitutives d’un delicte penal la Inspecció de Treball ha posat els fets en coneixement del Fiscal Superior de Catalunya per tal que realitzi les actuacions que consideri oportunes. 
 
El Codi Penal preveu penes de presó de sis mesos a sis anys i multa de sis a dotze mesos a aquells qui donin ocupació simultàniament a una pluralitat de treballadors sense comunicar la seva alta a la Seguretat Social si el nombre de treballadors afectats és del 25% a empreses de més de 100 treballadors, del 50% a empreses de més de 10 i menys de 100, i de la totalitat a empreses d’entre 5 i 10 treballadors.