Festa del Roser Vallbona d'Anoia

El dia del Roser, dilluns de Pasqua Granada, és la celebració festiva local més important del Calendaria a Vallbona.
Consisteix en la celebració de dos actes molt importants i vinculats entre si. Al matí, de marcat caràcter religiós, es fa el traspàs de càrrecs de les Administradores al davant de la porta de la casa de cada una.

El traspàs es fa en presència del Mestre de Cerimònies i és simbolitzat per la donació de l’estadal (ciri bellament ornamentat) per part de cada Administradora sortint a la nova administradora.

Seguidament, la comitiva formada per les Quatre Administradores- dues sortint i dues entrant- acompanyades dels joves Pabordes, el Mestre de Cerimònies, la Comissió de Festes, els músics es dirigeixen a l’església on presideixen l’Ofici. Un cop finalitzat es va en processó amb la Mare de Déu del Roser per els Quatre carrers que formaven el nucli antic el poble. Acabada la processó, el Mestre de Cerimònies i els músics acompanyen les Administradores a casa seva.

A la tarda, la celebració comença amb el Llevant de Taula de Roseres i Pabordes per les cases de tot el poble. Poc desprès ja em el vestuari de gala es dirigeixen tots cap a la Plaça de l’església on té lloc el traspàs de càrrecs de Roseres, i seguidament, el Ball de la Garlanda de Roseres i Pabordes.

Al vespre la festa continua en un to més distès, tot i mantenint un cert ceremonial, amb un Cafè-Concert i el Ball de Nit amb orquestra moderna.

La forta incidència social de la Festa del Roser a Vallbona, i en especial del Ball de la Garlanda, ens fa pensar que ens trobem davant d’una tradició que por ser tan llunyana en el temps com adaptable a l’evolució permanent d’una societat que conserva allò que li serveix, allò que li és útil.

La versió del Ball, actualment en ús, és fruit de les reestructuracions fetes, tant a nivell musical com coreogràfic, als anys cinquanta pel músic Miquel Armengol i a finals del setanta per Miquel Armengol i Josep M. Castells.

Podeu consultar el programa de les Festes del Roser fent clic aquí

Data: 07/06/2019 fins 11/06/2019


www.vallbonadanoia.cat