Es treu a licitació la gestió i explotació del bar de la piscina d'Òdena

L'Ajuntament d'Òdena ha tret a licitació l'ús i explotació del bar situat dins del recinte de la Piscina Municipal, les persones interessades tenen temps fins al dijous 4 d'abril per fer arribar les seves sol·licituds a l'Ajuntament.

La concessió tindrà una durada de 93 dies, a partir del dia 8 de juny de 2019 i finalitzarà el 8 de setembre de 2019.

El cànon que serveix de base a la licitació, millorable a l'alça, es fixa en 500,00 euros anuals, que s'abonaran el primer dia hàbil de setembre. El plec de prescripcions tècniques pot consultar-se a la web www.odena.cat al perfil del contractant, juntament amb tota la resta d'informació.