Calaf rep l'Informe Estratègic de Desenvolupament Econòmic Local

La Diputació de Barcelona ha lliurat a l’Ajuntament de Calaf l’Informe Estratègic de Desenvolupament Econòmic Local, que estableix les bases per al desenvolupament econòmic del municipi i permet impulsar plans, projectes, programes, acords, etc.

L’informe consta d’una diagnosi dels factors de desenvolupament (que integra les dimensions territorial, econòmica, social i de governança), una proposta de models de referència i casos d'interès així com d’elements per a l’estratègia.

En el cas de Calaf, s’han detectat diferents factors de desenvolupament per a promoure l’activitat empresarial en el municipi: per una banda un important patrimoni històric, arquitectònic i cultural; la marca “Mercat de Calaf”; també una estructura econòmica fortament industrialitzada, especialitzada amb el Metall i l’Automoció, i un important estoc de sòl disponible per a desenvolupar-hi activitats agroforestals.