Trobada amb el Diputat Delegat de Turisme de la Diputació de Barcelona